dissabte, 10 de novembre de 2012

Les claus del benestar
Explica Sonja Lyubomirsky en el seu llibre “La ciencia de la felicidad” que un 40 per cent del nostre benestar està determinat per les activitats que fem. No podem modificar la nostra genètica i, la majoria de vegades, no podem fer res amb les circumstàncies que ens han tocat, però sí que podem decidir què fem amb el nostre temps i com ocupem el nostre cap. De fet, les persones que manifesten més benestar mostren un patró d’activitats i de pensament que es caracteritza per:


  • Dediquen molt temps a les relacions amb la família i amb els amics.
  • Demostren gratitud pel que tenen, fàcilment.
  • Tenen una tendència ajudar de forma desinteressada a les persones que les envolten.
  • Tenen una visió positiva del futur.
  • Es centren en viure el present i en fruir dels petits plaers de la vida.
  • Converteixen l’exercici físic en un hàbit.
  • Busquen el sentit de la vida, comprometent-se profundament amb objectius que provenen dels seus valors.
  • I, per acabar, afronten l’estrès, tenen crisis i pateixen tragèdies de la manera més digna possible, acceptant les dificultats i mirant d’aprendre d’elles.


La gràcia de la proposta de Lyubomirsky resideix en el seu intent de personalitzar la forma de millorar el benestar: presenta una dotzena d’activitats que està provat que ens fan sentir millor i deixa que cada persona triï les que estan més d’acord amb el seu estil de vida. Es tracta de partir amb una estratègia, aplicar-la i deixar que tingui un efecte significatiu en la nostra vida.

Les 12 activitats de les quals ha recopilat informació que demostra la seva eficàcia per tal d’augmentar el nivell de benestar són: 

1) expressar gratitud
2) cultivar l’optimisme
3) evitar pensar massa i evitar la comparació social
4) practicar l’amabilitat
5) cuidar les relacions personals
6) desenvolupar estratègies d’afrontament de dificultats i estrès,
7) aprendre a perdonar
8) fer més activitats que et facin fluir
9) saber fruir de les alegries de la vida
10) assumir el compromís amb els propis objectius
11) connectar amb la transcendència i l’espiritualitat i, finalment, 
12) tenir cura del propi cos.

Lyubomirsky presenta cada una de les activitats i proposa que, després de valorar l’adequació entre la persona i l’activitat, de les quatre elegides comencem a aplicar-ne una de manera sistemàtica. Es tracta de modificar de forma estratègica el 40% que podem planificar per tal de generar el nostre benestar emocional (recordem que el 10% feia referència a les circumstàncies no controlables i l’altra al 40% que marcava la nostra genètica) .     

Benvinguts a la gestió de la pròpia vida.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada